Jeto sot, nesër është NDOSHTA.

Artur Shopenhaueri thotë:

Talenti qëllon cakun,
qe askush tjetër nuk mund ta qëllojë.
Njësoj sikur gjeniu që sheh dhe qëllon cakun, që askush tjetër nuk mund ta shoh.

NISU në rrugën e gjetjes së TALENTIT, prirjes sate të parë, që askush tjetër nuk mund ta qëllojë pervec teje.

Atëherë ti bëhesh gjeni